Asiakas- ja potilasrekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Hieronta-SOS

Yhteystiedot

Töölöntullinkatu 7 A, liiketila

00250 Helsinki

09445555

hierontasos@elisanet.fi

Yhteyshenkilö

Soile Savolainen

Rekisterin nimi

Hieronta-SOS:in yhdistetty asiakas- ja potilasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi.

Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

– Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä,

– laki potilaan asemasta ja oikeuksista,

– terveydenhuoltolaki,

– sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

– laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

Rekisterin tietosisältö

Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja potilaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja.

Tietojen luovutus ja siirto

Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Jos asiakkaasta ei ole kirjattuna potilastietoja, säilytetään tietoja kirjaamisen jälkeen 12 vuotta. Potilastietoja säilytetään 12 vuotta kirjattavan kuolemasta tai 120 vuotta syntymästä, jos kuolemasta ei ole tietoa.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakas- ja potilasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin Ajas-potilasrekisterin palvelimelle rekisterin ylläpitäjän selaimen kautta. Potilasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hieronta-SOS:n palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Manuaalista rekisteriä säilytetään Hieronta-SOS:n lukituissa tiloissa ja henkilökunnan valvonnassa.

Rekisteriseloste päivitetty 18.5.2018

Markkinointirekisteri

Henkilötietolain 10§ ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Hieronta-SOS

Yhteystiedot:

Töölöntullinkatu 7, liiketila

00250 Helsinki

0405206398

hierontasos@elisanet.fi

Yhteyshenkilö:

Soile Savolainen

Rekisterin nimi:

Hieronta-SOS markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointirekisteriä pidetään sähköpostimarkkinnoinnin toteuttamiseen.
Rekisterin tietojen avulla henkilölle voidaan lähettää ilmaista sisältöä sekä markkinointia.

Rekisterin tietosisältö

Markkinointirekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi ja sähköpostiosoite.

Tietolähteet

Tietolähteinä käytetään asiakkaan itse antamiaan tietoja. Markkinointiin pyydetään aina henkilön aktiivinen lupa asiakaskäynnin yhteydessä.

Tietojen luovutus ja siirto

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja markkinointirekisterissä ja hänellä on myös oikeus tarkastaa sieltä itseään koskevat tiedot. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Asiakas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Asiakasrekisterin tiedot tallennetaan salattua yhteyttä pitkin palvelimelle joko asiakkaan selaimen tai rekisterin ylläpitäjän kautta. Asiakasrekisteri täyttää tietoturvan osalta EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Rekisteriin on käyttöoikeus vain Hieronta-SOS:in palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee on rajoitettu palveluntarjoajan toimesta.

Rekisteriseloste päivitetty 18.5.2018